Kaasulämmitteinen kylpytynnyri

essa

Kaasulla toimiva uuni lämmittää kuumavesivaraajan, jonka kautta pumpataan tynnyriin ohjattava vesi. Läpivirtauksen varmistaa kiertopumppu. Kuumavesivaraajan lämmittämiseen sopivat 5 kg tai 11 kg kaasugrillin kaasupullot.
Asennamme kylpytynnyrin kaasupullojen yhdistämiseen asiakkaan toiveiden mukaan joko kierteellä varustetut liitäntäreduktorit tai pikaliitäntäreduktorit.
Laitteen liittämisen helpottamiseksi toimitukseen kuuluu kaksi rinnakkain yhdistettyä reduktoria. Tämä estää kaasunsyötön äkillisen keskeytymisen.

HUOM!  KAASUPULLOJA VAIHDETTAESSA MOLEMPIEN REDUKTOREIDEN VENTTIILIEN TULEE OLLA SULJETTUNA!

KAASULAITTEEN TEKNISET TIEDOT

 • Kaasulla lämmitettävä vesivaraaja. Vesivaraajan lämmittämiseen voidaan käyttää nestekaasua (butaani/propaani G30/G31). Reduktorin työpaine ei saa ylittää 30 mbar. Vesivaraajan kaasuntarve max. 2,2 kg tunnissa. Lämmitetyn veden määrä lämpötilan noustessa 30 0C:een palamisen maksimitilassa – 650 litraa tunnissa. Vesivaraajan polttimen lähtöteho 24 kW.
 • Kiertopumppu. Tulojännite 220–240V, 50/60 Hz. Teho 600 W. Sähkönsyöttö tulee toteuttaa vikavirtasuojan kautta, max. laukaisuvirta 30 mA.

VEDEN LÄMMITTÄMINEN KAASULLA

 • Lämmittämisen aloittaminen:

Lämmittäminen voidaan aloittaa, kun tynnyrissä on 20 – 25 cm vettä (eli tynnyrin sisäseinässä olevien kiertoputkien päät ovat veden alla).


Laitteen kuvaus

tessa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Vedenkulutuksen säädin
 • Tehonsäädin
 • Käynnistys-/sammutuspainike/, punainen LED 
 • vika-anturi
 • Polttimen tilan LED-anturi (valodiodi)
 • Kaasuliitännän nippa

Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

kossa

 

 

 

 

 • Avaa kaasuhana
 • Paina käynnistyspainiketta
 • Käynnistä kiertopumppu
 • Vesivaraajan hydrodynaaminen laturi käynnistyy, ja laite kytkeytyy automaattisesti päälle.

nessa

 

 

 

 

 • Vihreä merkkivalo syttyy, se osoittaa pääpolttimen toimivan.
 • Kun tynnyrissä oleva vesi on lämmennyt asetettuun lämpötilaan, vesivaraajan lämmitys sammutetaan. Laite sammutetaan sammuttamalla kiertopumppu ja sulkemalla kaasuhana.

Tehon asettaminen

vessa

 

 

 

 

 

 • Alhaisempi veden lämpötila. Kaasun liekki on matalampi ja vesivaraajan teho on alhaisempi.

Ylläpitotila.

 kussa

 

 

 

 

 • Veden korkeampi lämpötila. Suurempi teho. Suositellaan jäähtyneen veden lämmittämiseen.

HUOM!
Vedenkulun säätöruuvin oikeanpuoleinen
painike pidetään vasemmanpuoleisessa asennossa,
jotta veden virtaus vesivaraajan läpi olisi maksimissaan.

Näin vältetään tilanne, jossa veden lämpötila nousee yli kriittisen rajan ja vesivaraaja pysähtyy automaattisesti. Hätätilanteessa sammuttamisen lämpötilaraja on 600 C. Tämä auttaa ehkäisemään kalkkisaostumien syntymisen vesivaraajan putkistossa. Jos laite on pysähtynyt hätätilanteen johdosta, varaajan toiminta palautuu ennalleen, kun veden lämpötila laskee. Laitteen uudelleen käynnistämiseksi kiertopumppu tulee ensin kytkeä pois päältä ja sen jälkeen käynnistää uudelleen.
Vesivaraaja voi pysähtyä hätätilanteessa myös kun palamiskaasujen lämpötila on vaarallisen korkea. Tämän välttämiseksi savupiipun aukkoa ei saa sulkea.


Kaasu-uunin huolto.

 • Kaasulaitteiden huollon saa suorittaa vain asianmukaisen pätevyyden hankkinut ja toimiluvan omaava työntekijä. Ota yhteyttä JUNKERS–kaasulaitteiden huoltoyhtiöön 
 • Käytä vain alkuperäisiä varaosia!
 • Kaasulaitteen pitkäaikaisen toiminnan varmistamiseksi on tärkeää, että LAITTEESSA EI KÄYTETÄ KLOORIPITOISIA VEDENPUHDISTUSKEMIKAALEJA. Kloori vahingoittaa vesivaraajan kupariputkia ja säätöventtiilejä.
 • Kun ulkolämpötilan laskeminen alle 0 0C:een aiheuttaa jäätymisvaaran, TYNNYRI, KIERTOPUMPPU JA KAASULLA TOIMIVAN VESIVARAAJAN PUTKISTO TYHJENNETÄÄN VEDESTÄ. Tätä varten tynnyristä poistetaan tulppa ja avataan kaasulaitteessa olevat kaksi hanaa.

sessa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mahdolliset toimintahäiriöt.

 • Kaasuliekki ei syty: Vihreä merkkivalo ei pala tai vilkkuu.

¤ kaasu on loppu – vaihda kaasupullo
¤ kaasuhana on kiinni – avaa kaasuhana
¤ kaasu ei höyrysty alhaisen lämpötilan takia. Kaasupullo on huurtunut – käytä kerralla molempia kaasupulloja – avaa molempien reduktorien hanat.
¤ kaasupullot eivät ole huurteessa, mutta palaminen ei ole tehokasta – kaasureduktorit ovat jäätyneet – lämmitä reduktoreita lämminilmapuhaltimella/hiustenkuivaajalla/kuumalla vedellä. AVOTULEN KÄYTTÄMINEN LÄMMITYKSEEN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY!
¤ vedenkierto on estynyt – puhdista tynnyrin seinässä olevan kiertoputken tuloputken suodatin

 • Punainen LED-merkkivalo vilkkuu

¤ tarkista vedenpinnan korkeus (eli ovatko tynnyrin sisäseinässä olevat putkien päät veden alla)

 kahhe

 

 

 


LISÄTIETOJA

Kaasulla lämmitettävä vesivaraaja sytytetään sähköisesti, se käynnistyy heti, kun vesivaraajassa syntyy vedenkierto.
Hydrodynaaminen laturi tuottaa sytytystä ja laitteen ohjausyksikköjä varten tarvittavan energian.
Tämä laite on taloudellisempi, koska siinä on tehonsäätömahdollisuus ja liekin ei tarvitse palaa kaiken aikaa.
Maakaasulla/nestekaasulla lämmittämiseen sopiva poltin.
Lämmönvaihtimessa ei ole sinkki/lyijypinnoitetta. KLOORIPITOISTA VETTÄ EI SAA KÄYTTÄÄ.

TURVALLISUUSVAATIMUKSET

Jos tunnet kaasunhajua:

 • Sulje kaasuhanat.
 • Sammuta avotuli.

Asennus, muutokset

 • Laitteen saa asentaa ja siihen saa tehdä muutoksia vain kaasutöihin tarvittavan pätevyyden hankkinut asentaja.
 • Savukaasuja poistavia osia ei voi muokata.