Kylpytynnyrin Käyttoohje

september 30, 2013 in blog

Kylpytynnyri on luonnonpuinen elävä organismi. Suhtaudu siihen sen mukaisesti. Lue tämä käyttöohje läpi ennen tynnyrin käyttöönottoa. Tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä johtuvat vauriot eivät kuulu takuukorjauksen piiriin. Noudata erityisen tarkasti turvavaatimuksia ja lihavoidulla painettuja varoituksia.

TURVAOHJEET

Palovamman vaara! Kylpytynnyri lämmitetään avotulella, jonka vuoksi uunin sivut ja savupiippu ovat kuumat. Älä aseta uunin kannelle esineitä ja ole varovainen uunin lämmityksessä. Avatessasi uunin kantta (luukkua) käytä ainoastaan siihen tarkoitettuja puisia kahvoja. Varo kuumaa savupiippua käyttäessäsi tynnyriä.
Hukkumisvaara! Älä jätä lapsia äläkä alkoholia nauttineita aikuisia ilman valvontaa.
Vammautumisvaara! Älä käytä lasipulloja tai muita lasiastioita tynnyrissä.
Ylikuumenemisvaara! Suositeltava veden lämpötila on 35–38 astetta. Korkeammat lämpötilat saattavat aiheuttaa terveysongelmia. Sydänongelmaisten henkilöiden tulee olla varovaisia käyttäessään kylpytynnyriä!